ВИЗНАЧЕННЯ АНТИБІОТИКІВ У МОЛОЦІ

Методика визначення антибіотиків у молоці за допомогою експрес-тестів – ефективне рішення проблеми для молокопереробних підприємств. На сьогодні в Україні до якості коров’ячого молока висуваються все нові вимоги. Так згідно ДСТУ 3662-97 і МБТ 5061-89 переробка молока, що містить залишкову кількість антибіотиків, що перевищує допустимі рівні, заборонена. Це обумовлено тим, що антибіотики негативно впливають на здоров’я людини, а також призводять до порушень технологічних процесів на молочних підприємствах.

  GARANT БЕЗІНКУБАТОРНІ ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИБІОТИКІВ У МОЛОЦІ

  GARANT БЕЗІНКУБАТОРНІ ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИБІОТИКІВ У МОЛОЦІ

  UNISENSOR ІНКУБАТОРНІ ЕКСПРЕС-ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИБІОТИКІВ У МОЛОЦІ

  UNISENSOR ІНКУБАТОРНІ ЕКСПРЕС-ТЕСТИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИБІОТИКІВ У МОЛОЦІ

  ІНКУБАТОРИ

  ІНКУБАТОРИ

  ЗЧИТУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ

  ЗЧИТУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ

  МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЬ

  МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЬ