ЕКСПРЕС-МЕТОДИ ЛАБОРАТОРНИХ АНАЛІЗІВ

Експрес-тести – це засоби швидкого, простого і недорогого хімічного і біохімічного аналізу, який може проводитися в польових умовах і не вимагає наявності дорогих приладів, спеціального обладнання, а також високої кваліфікації виконавця аналізу.

Експрес-тести дозволяють проводити якісний і кількісний аналіз безпосередньо на місці відбору проб. Вони з успіхом застосовуються на промислових і сільськогосподарських підприємствах і навіть в домашніх умовах.

Загальний принцип роботи експрес-тестів заснований на використанні кольорових реакцій хромогенних реагентів, які реагують на різні сорбенти. Умови та форма проведення аналізу забезпечують візуальний аналітичний сигнал (зміна кольору хромогену в реакційній зоні), пропорційний кількості речовини, яка визначається. Отримане забарвлення індикаторної зони порівнюють з колірною шкалою, визначаючи концентрацію речовини.